Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní jídelna

Škola Bořetice - logo

Jarní poznávací vycházka k rybníku

V pátek  31. 3. jsme se vydali s žáky 1.,2. a 3. ročníku   na poznávací výlet k rybníku v Bořeticích. Po cestě jsme se zastavili u rasovny a přečetli si zajímavé informace. Pak jsme pokračovali k rybníku, kde na nás čekal rybář pan Buchta (děda Šimona a Lukáše Buchty), který právě v okamžiku našeho příchodu ulovil krásného kapra. Kapr měřil 55 cm a pustili jsme ho s velkým nadšením zpět do rybníka. Potom se žáci rozdělili do skupin po čtyřech a plnili zajímavé úkoly z přírody. Orientovali se v mapě, zakreslili cestu, potok, železnici a rybník. Poznávali jarní byliny, rostliny a živočichy vyskytující se u rybníka. Jakmile jsme odcházeli, pan rybář ulovil dalšího kapra, kterému jsme zamávali na pozdrav. Výlet si všichni krásně užili a poděkování patří hlavně panu Buchtovi za ukázku lovení ryb. Děkujeme!Jarní poznávací vycházka
Jarní poznávací vycházka
Jarní poznávací vycházka
Jarní poznávací vycházka
Jarní poznávací vycházka
Jarní poznávací vycházka
Jarní poznávací vycházka
Jarní poznávací vycházka
Jarní poznávací vycházka
Jarní poznávací vycházka
Jarní poznávací vycházka
Jarní poznávací vycházka
Jarní poznávací vycházka
Jarní poznávací vycházka
Jarní poznávací vycházka
Jarní poznávací vycházka
Jarní poznávací vycházka
Jarní poznávací vycházka
Jarní poznávací vycházka
Jarní poznávací vycházka
Jarní poznávací vycházka
Jarní poznávací vycházka
Jarní poznávací vycházka
Jarní poznávací vycházka
Jarní poznávací vycházka
Jarní poznávací vycházka
Jarní poznávací vycházka
Jarní poznávací vycházka


Logo ZŠ a MŠ Bořetice

ZŠ a MŠ Bořetice

691 08 Bořetice 112

mail: info@skolaboretice.cz
tel.: 519 430 207; 605 728 437

Kde nás najdete?

Mapa Bořetic